0

لیست بعضی از نشاء های تولیدی
نهال کیسه ای گل محمدی کاشان (مخصوص اسانس گیری) ۵ تن در هکتار وزن تر —–>بالای ۵۰۰۰ عدد قیمت ۳۹۰۰ تومان
نهال کیسه ای گل محمدی تبریز (مخصوص اسانس گیری) ۵ تن در هکتار وزن تر —–>بالای ۵۰۰۰ عدد قیمت ۴۰۰۰ تومان
نهال کیسه ای گل محمدی سرخ (مخصوص خشک کردن) —–>بالای ۵۰۰۰ عدد قیمت ۵۰۰۰
نهال کیسه ای گل محمدی صد پر (هم اسانس گیری و هم خشک کردن) —–>بالای ۵۰۰۰ عدد قیمت ۱۰۰۰۰
اسطوخودوس —–>هر عدد نشاء ۷۵۰ تومان
گل راعی —–>هر عدد نشاء ۳۵۰ تومان
بادرنجبویه —–>هر عدد نشاء ۳۵۰ تومان
زوفا —–>هر عدد نشاء ۳۵۰ تومان
شیشا —–>هر عدد نشاء ۳۵۰ تومان
مریم گلی —–>هر عدد نشاء ۳۵۰ تومان
آویشن باغی —–>هر عدد نشاء ۳۵۰ تومان
سرخارگل —–>هر عدد نشاء ۴۰۰ تومان
فیسالیس دارویی —–>هر عدد نشاء ۳۵۰ تومان
آرتیشو —–>هر عدد نشاء ۳۵۰ تومان
خار مریم —–>هر عدد نشاء ۳۵۰ تومان
سنبل الطیب —–>هر عدد نشاء ۴۰۰ تومان
گاوزبان ایرانی —–>هر عدد نشاء ۳۵۰ تومان
مرزنجوش کبیر —–>هر عدد نشاء ۳۵۰ تومان
به لیمو —–>هر عدد قلمه ۵۰۰ تومان
استویا ( کشت بافت ) —–>هر عدد قلمه ۶۰۰۰ تومان
استویا ( بذری ) —–>هر عدد قلمه ۶۵۰ تومان
ریزوم نعناع فلفلی —–>بالای ۱۰۰ کیلو، هر کیلو ۲۵۰۰۰ تومان
خرید بالای ۱۰۰۰۰ عدد نشاء یا قلمه، قیمت هر عدد نشاء یا قلمه طبق فهرست بالا می باشد.
خرید بین ۱۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ عدد نشاء، بسته به نوع نشاء (به غیر از قلمه گل محمدی، به لیمو و استویا) قیمت هر عدد نشاء بین ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ تومان می باشد.
خرید زیر ۱۰۰۰ عدد نشاء، بسته به نوع نشاء (به غیر از قلمه گل محمدی، به لیمو و استویا) ) قیمت هر عدد نشاء بین ۸۵۰ الی ۱۵۰۰ تومان می باشد.
آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.
شماره تماس برای تهیه انواع گیاهان دارویی بصورت نشاء، ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی_۰۹۱۳۰۱۴۳۷۶۴

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

error:
X