۱ – این شرکت درنظر دارد با به کار گیری منابع علمی ، فناوری های مدرن و پتانسیل مستعد کشور در تولید گیاهان دارویی بر مبنای شرایط اقلیمی اقدام به راه اندازی خط تولید قرص های ساده و روکش دار، کپسول های سخت و نرم و شیاف های (ملین ، ضد درد ، بر طرف کننده عفونت و باکتری های گوارشی و واژینال) نموده که با رایزنی با شرکت های متفاوت تولید ماشین آلات دارویی داخل و خارجی مطلوب ترین راه  را در تولید محصولات مرغوب و با کیفیت و قابل رقابت در عرصه بین المللی و ایجاد زمینه اشتغال برای هموطنانمان به دست آورده که نتیجه حاصل از این اقدام ارز آوری رشد و ارتقاء کیفیت درمانی ، سلامت و روحیه شاداب جامعه اسلامی عزیزمان می باشد .

۲ – بررسی وارائه طرح فرمولاسیون وساخت فرآورده های جدید گیاهی
۳ – اصلاح فرمولاسیون های موجود وارتقاء کیفیت واثربخشی آنها
۴ – توصیه های علمی وعملی برای رفع مشکلات ایجاد شده دربخش تولیدبا همکاری آزمایشگاههای کنترل ومسئولین تولید
۵ – رسیدگی به طرحهای توسعه فیزیکی وفنی بخشهای مختلف شرکت
۶ – بررسی طرحهای ارائه شده از طرف موسسات دانشگاهی وعلمی کشور وانجام همکاریهای علمی وفنی ومالی با آنها
۷ – ارائه طرحهای پژوهشی به مراکز مطالعات بالینی دانشگاههای مختلف علوم پزشکی کشور برای بررسی بالینی فرمولاسیون های جدید شرکت وسرپرستی علمی آنها
۸- بررسی نظرات وپیشنهادات نمایندگان علمی شرکت ومراجعه کنندگان به شرکت در مورد تولید محصولات جدید ویا تغییر در فرمولاسیون فرآورده های موجود
۹ – بررسی وتدوین مقالات علمی در مورد یافته های جدید شرکت درمورد اثرات نوین گیاهان داروئی وداروهای گیاهی
۱۰ – برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی وآشنایی پزشکان وآحاد جامعه با منافع ومزایای گیاهان داروئی وداروهای گیاهی
۱۱ – برنامه ریزی شرکت در کنگره ها وسمینارهای مربوط به داروهای گیاهی در داخل وخارج کشور