فهرست

خبرگزاری ایمنا

خبر گزاری ایمنا :مسائل اقتصادی و ارجح دانستن آن نسبت به دیگر مشکلات موجود درجامعه ،از موانع پیشرفت طب سنتی در جوامع امروزی هستند . بهنام یوسفیان عضو شورای آموزشی طب صادق دانشگاه آزاد اصفهان در گفتگو با ایمنا [...]

ادامه مطلب
نمایش یک نتیجه