کشت گنجد با توجه به نیاز آبی و آب و هوای مناطق دارارای سازگاری است.
ارزش غذایی و دارویی فراوانی دارد، فراورده‌های حاصل از آن مانند روغن کنجد و ارده نیز سرشار از ارزش‌های غذایی و دارویی می‌باشند.
فرآوری گنجد متنوع بوده و نیاز به سرمایه کلان ندارد. و از تمام اندام های گیاه و در تمام مراحل فرآوری میتوان محصول دارای ارزش افزوده داشت.
کنجد همانند زرشک از گیاهان سودآور و استراتژیک برای کشت در دوره‌های خشکسالی است .
روغن گنجد همچون روغن آفتابگردان بسیار رایج و پرفروش است و
در ایران کشت گنجد دارای پیشینه ۲۱۰۰ ساله بوده و دارای بسیار پرطرفدار است.