با استفاده از سالها  تحقیق و تجربه در تمامی مراحل تولید شامل :

*نظارت کامل بر کاشت ، داشت وبرداشت گیاهان استفاده شده در محصولات

* تهیه فرمولاسیون های اثر بخش بر اساس متون مورد تایید طی سنتی ایران

*انتخاب بهترین روش ها در ایزولاسیون ، عصاره کشی واسانس کشی برای حفظ کامل خاصیت گیاه

وبانظارت کامل متخصصان این شرکت محصولاتی فاقد هر گونه رنگ ، بو اسانس شیمیایی بانام تجاری آسپیان به بازار عرضه نموده است

به منظور پیشگیری از بیماری ها وارتقای سلامتی درجامعه ، بهره گیری از خواص عصاره خالص گیاهان و مواد طبیعی ، سرلوحه فعالیت های این شرکت قرار گرفته است .

همچنین  موفق به ثبت اختراع در تولید روغن های گیاهی ترکیبی ماساژ با فرمول میکرو شده است که بارزترین خصوصیات این روغن ها قابلیت جذب بیش از  ۹۰%آن می باشد

شایان ذکر است که در اصفهان اقدام به تاسیس مرکز توریسم درمانی مبتنی بر استفاده مکمل وسنتی نموده است .